(*/ω\*)

マジやばくね

Tinko

@Tinko5年前

2017-06-06
18:10
Tinkoの日常

中国地质大学(北京)一键向老师表达真挚想法的脚本

该脚本可一键向您的老师发表您最真挚的想法

使用方法与一键向老师表示感谢相同

请注意变更第三步的代码为以下内容

var fuck = $$("td.center");
for (var i = 0; i < fuck.length; i++) {
 fuck[i].childNodes.length === 15 && (fuck[i].childNodes[9].checked = !0);
 if (i == fuck.length) {fuck[i].childNodes[8].checked = !0}
};
$("textarea").value = "\u611f\u8c22\u8001\u5e08";

中国地质大学(北京)一键向老师表达真挚想法的脚本